Året som gått

Pressbild: Elsäkerhetsverket/Mynewsdesk

Tillsyn och marknadskontroll har varit fortsatt viktig verksamhet under 2019. Men myndigheten har även publicerat spännande rapporter samt kommunicerat och samarbetat med externa aktörer. I årsredovisningen för 2019 sammanfattar Elsäkerhetsverket året som har gått.

Under 2019 har myndigheten fortsatt att följa elinstallationsföretagen och hur de uppfyller den nya elsäkerhetslagens krav.

- Vi fortsätter att informera och göra tillsyn hos företag som utför elinstallationer. Det krävs en fortsatt dialog om rutiner för att anläggningarna ska bli säkra samt vikten av att arbetet utförs på ett säkert sätt, säger Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket.

Internethandeln av elektriska produkter ökar. Många produkter som köps av både privatpersoner och företag är farliga och uppfyller inte kraven för att få säljas i Europa. För att nå ut med information och öka medvetenheten om risker så har myndigheten under 2019 bland annat samarbetat med handeln, konsumentorganisationer och andra myndigheter.