Läget på de globala energimarknaderna v 09 2020

Bild:Pixabay

Oljepriserna tyngs fortsatt av virussmittan COVID-19 som i allt större omfattning sprids utanför Kina. De europeiska gaslagren är fortsatt välfyllda, cirka 63 procent vilket är nästan 20 procentenheter mer än vid den här tidpunkten förra året.

Oljepriserna tyngs fortsatt av virussmittan COVID-19 som i allt större omfattning sprids utanför Kina. Sedan förr marknadsbrevet har priserna stärkts något i en tillfällig förhoppning att smittspridningen skulle ha avstannat något. Högre lager till följd av lägre global efterfrågan tynger priserna och drar också ned priserna längre fram på kurvan.

På de europeiska gasmarknaderna råder fortsatt överutbud. TTF-priserna är betydligt lägre än vid samma tidpunkt förra året och Asiatiska JKM-priset har sjunkit till följd av den fortsatt låga efterfrågan på gas efter coronavirusutbrottet. De europeiska gaslagren är fortsatt välfyllda, cirka 63 procent vilket är nästan 20 procentenheter mer än vid den här tidpunkten förra året.

Den senaste tvåveckorsperioden har det kontinentaleuropeiska kraftpriset varit stabilt omkring EUR 30 per MWh. Kolpriserna har också hållit sig stabila men fortsatt under USD 50 per ton. Priserna på utsläppsrätter har ökat något till strax över EUR25 per ton där nyheter gällande brittiska utsläppsrättsauktioner väntas i närtid. Det skriver Energimyndigheten i ett pressmeddlenade.