Bilden av Sverige utomlands 2019: Sverige rankar i topp på miljö- och klimatområdet

Pressbild: Svenska institutet/ViaTT

Årsrapporten undersöker hur Sverige presterar i olika index, hur samtalet om Sverige förs på digitala plattformar på olika språk samt hur Sverige uppfattas av allmänheten i andra länder genom Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI). NBI är en årlig studie som mäter styrkan i 50 länders varumärken där Sverige hamnar på nionde plats. En position som stärkts något under 2010-talet.

 

– Årsrapporten visar att uppfattningen om Sverige är stabilt positiv och att det svenska klimat- och hållbarhetsarbetet stärker bilden av Sverige utomlands. Det är glädjande. Vi ser också att personer med högre kännedom om Sverige tenderar att vara mer välvilligt inställda till vårt land. Att skapa goda relationer till omvärlden är därför viktigt för att stärka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

 

Sverigebilden 2019 visar:

 

Hållbarhet viktig del av bilden av Sverige

Rapporten visar att den utländska allmänheten har en positiv bild av Sverige och att den är stabil över tid. Frågan om hållbarhet är en viktig byggsten i hur Sverige uppfattas utomlands. Sverige rankas främst av 50 länder i NBI för vårt skydd av miljö och naturresurser och uppfattas både i den studien och andra index som ett land som tar ansvar i det internationella klimatarbetet. Sverige utmärker sig också positivt på områden som handlar om samhällsstyre och globala frågor. Inom områdena kultur och turism har Sverige en svagare placering.

 

Ett innovativt land som är attraktivt för globala talanger

Sverige har en relativt stark attraktionskraft för talanger, investeringar och handel. Detta kan kopplas till uppfattningen av Sverige som ett land med hög livskvalitet och jämställda möjligheter.

Sverige uppfattas som en kreativ plats med intressant forskning och teknologi. Sverige rankas också främst av alla länder i studien ”EU Innovation Scoreboard”.

 

Förändringar av bilden av Sverige i enskilda länder

Uppfattningen om Sverige har enligt NBI förändrats positivt i Kanada och Egypten medan den mest negativa förändringen skett i Polen. I USA är bilden av Sverige stabil och har förbättrats något under det senaste året. Mest positiv bild av Sverige har man i Tyskland, följt av Kanada och Frankrike.

 

Bilden av Sverige i sociala medier och nyhetsmedier

Det mesta som skrivs om Sverige i sociala medier och i nyhetsrapportering ärr neutralt. Frågan om hållbarhet berörs i flera av de mest delade inläggen om Sverige. En mindre andel inlägg handlar om brottslighet och migration. Andelen har dock minskat jämfört med 2018. Det skriver Svenska institutet i ett pressmeddelande.