Schneider Electric ansluter sig till The Climate Groups EV100

Pressbild: Schneider Electric/Mynewsdesk

Som en del i engagemanget för att uppnå företagets mål kring koldioxidneutralitet ansluter sig Schneider Electric nu till initiativet EV100, med ambitionen att byta ut 14 000 företagsbilar till elbilar (EV) redan till år 2030. I och med detta deltar Schneider Electric i samtliga av The Climate Groups tre initiativ, vilket inkluderar EV100, RE100 och EP100. Målet är att uppnå koldioxidneutralitet i det egna ekosystemet till 2050 – och netto-nollutsläpp till 2030.

 

Som en del i sitt engagemang för att stötta en värld med netto-noll koldioxidutsläpp presenterar nu Schneider Electric sitt medlemskap i The Climate Groups EV100-initiativ och lanserar en Green Fleet Policy. Målet bakom policyn är att byta ut 100 procent av de bilar som används inom Schneider Electric till elbilar till 2030. Detta tillkännagivande sker i samband med lanseringen av den nya rapporten 2020 Progress and Insights Annual Report, som visar på ökad efterfrågan för elbilar, samt att organisationer rör sig allt snabbare framåt i processen att uppnå de satta målen.

 

– På Schneider Electric är vårt mål noll koldioxidutsläpp till 2030. Att gå med i EV100-initiativet är ett viktigt steg för att uppnå denna ambition. En sådan omvandling gör att vi, tillsammans med tusentals av våra anställda, kunder och nystartade företag, kan bidra med mängder av olika innovationer. Vi tror att el är framtidens drivmedel och vi vill visa att det är möjligt att helt ställa om bilflottan på bara tio år, säger Charlie Timmermann, vd Schneider Electric Sverige.

 

Framtidens mobilitet är elektrisk: ett skifte är inom räckhåll

Enligt IPCC’s special report, behöver det globala koldioxidutsläppen minskas med 45 procent till 2030, för att begränsa klimatförändringarna till 1,5°C globalt. Eldrivna fordon utgör en viktig nyckel för att möjliggöra detta, tillsammans med utfasning av fossila bränslen, decentralisering och digitalisering av energi.

 

Till 2030 kommer Schneider Electric globalt att konvertera 14 000 företagsbilar i 50 olika länder till elbilar, utan att behöva kompromissa bekvämlighet och kostnad. Företaget kommer även installera elladdningsinfrastrukturer i samtliga större kontor och fabriker till 2030.

Redan under 2017 anslöt sig Schneider Electric till andra initativ som även dessa drivs av The Climate Groups initiativ; EP100 och RE100 - i syfte att jobba proaktivt för att främja uppsatta klimatmål.

 

EP100 initiativet: Att fördubbla energiproduktiviteten tills 2023 och att sätta ett ambitiöst mål att fördubbla den ekonomiska produktionen från varje energikonsumerande enhet.

RE100 initiativet: Att använda 100% förnyelsebar el tills 2023, med det primära målet att nå 80% till 2020. Framsteg gällande detta initiativ rapporteras iSchneider Sustainability Impact (SSI).

 

– Globala företag spelar en viktig roll för att påskynda energiövergången. Genom att gå med i EP100 och RE100 och sätta smart energianvändning i centrum för sin affärsstrategi är Schneider Electric redan ett ledande exempel. Vi är glada över att Schneider Electric nu även ingår i EV100, vilket gör dem till ett av förhoppningsvis många fler företag som åtar sig samtliga iniativ och visar att renare, smartare energi och transport går hand i hand, säger Helen Clarkson, VD för The Climate Group.

 

eMobility inte ett nytt koncept – utan en verklighet för många anställda hos Schneider Electric

Med laddningslösningar i utveckling sen fem år tillbaka och redan tillgängliga vid många platser runt om i världen, så har Schneider Electrics anställda varit tidiga brukare av elbilar. I EUREF Campuset i Tyskland har Schneider Electric med hjälp av EcoStruxure redan transformerat campuset till ett showcase där man även demonstrerat hur Tyskland kan nå sina FUTURE 2050 koldioxidfria mål 30 år före den utsatta tidsplanen. Schneider Electric har i ett flertal länder, som exempelvis Norge, redan tagit stora kliv framåt då de erbjudit sina anställda elbilar att använda i arbetet. Detta initiativ kommer att implementeras i 50 länder under det kommande 10 åren, och väntas bidra till en tydlig förändring i anställdas vanor.

 

– Schneider Electrics ansträngningar för att minska påverkan på planeten är också en värdering vi vill föra vidare till våra anställda. Jag ser ett stort engagemang och en vilja hos våra anställda att bidra till en mer hållbar framtid, fortsätter Charlie Timmerman