Ansaldo Nuclear stöder tankning vid kinesiska kärnkraftverket i Tianwan

Kärnkraftverket i Tianwan, Kina. Foto: Wikimedia, Kredit: 风 之 清扬

Ansaldo Nuclear stöder tankningsoperationen vid kärnkraftverket i Tianwan. Ansaldo Nuclear levererade nyligen ett kontrollsystem för bränslehanteringsmaskiner (FHMCS) till ryska Atommashexport med syfte att stödja den senaste tankningsoperationen vid kärnkraftverket Tianwan i Kina.

FHMCS levererades till Tianwans ryska VVER-1000-reaktorer. Tianwan 3 startade kommersiell drift i februari 2018 och Tianwan 4 i januari 2019.

Ansaldo Nuclear utformade systemet, tillverkningen och webbplatsstödet både i Ryssland när det gällde integreringstester och i Kina under idrifttagning och även i samband med de första bränsleavbrotten.

Ansaldo Nuclear var även närvarande under tankningen för att ge tekniskt stöd och hjälp.

Operatörerna i Kina klarade dock av att genomföra hela tankningsprocessen enligt schemat med minimal hjälp från Ansaldo-representanter.