USA investerar mera i fusionsforskning

Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) är ett nationellt samarbetscenter för fusionsenergiforskning. Bilden visar laboratoriets så kallade NSTX-U-paraply. Foto: Elle Starkman-PPPL Office of Communications)

USA:s energiministerium (DOE) har beslutat om att stödja fusionsenergiforskning och -utveckling vid Princeton Plasma Physics Laboratory med 50 miljoner dollar.

Ministeriets vetenskapsbyrå tillkännagav också att 20 miljoner dollar öronmärks för forskning av fusionsenergi på både amerikanska och internationella anläggningar, med fokus på användningen av sfäriska tokamak- installationer.

Finansieringen syftar till att främja de amerikanska forskarnas verksamhet vid befintliga fusionsanläggningar i USA, Storbritannien och i sådana länder som har dagsaktuella bilaterala avtal med USA.

Eneriministeriet kommer också att ge stöd för forskning vid National Spherical Tokamak Experiment Upgrade (NSTX-U) vid DOE:s Princeton Plasma Physics Laboratory i New Jersey när institutet återupptar sin verksamhet.

NSTX-U-projektet, som för närvarande genomgår omfattande reparation, förväntas återuppta sin verksamhet i maj 2021. Forskningen kommer också att stödja International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), som är under uppförande i södra Frankrike.

- Förutom att ha potentiella prestandafördelar, kan sfäriska tokamaker fungera som utmärkta forskningsinstrument när det gäller att undersöka viktiga fysikproblem innan ITER startar plasmaoperationen , sade statssekreteraren för energiministeriets vetenskapsavdelning, Paul Dabbar.

- Detta initiativ kommer att hjälpa till att bevara amerikanska forskarnas ledande roll när vi går mot målet om kostnadseffektiv fusionsenergi för världen, Paul Dabbar.

Det amerikanska energiministeriets Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) och Office of Sciences Fusion Energy Sciences-program (FES), kommer i en gemensam finansieringsinsats, att bevilja upp till 30 miljoner dollar för undersökning och utveckling av en rad viktiga tekniska metoder som krävs för realisering av kommersiellt attraktiv fusionsenergi.