Cloudia har tecknat ett nytt kundavtal med Radius

Pressbild: Cloudia/Cision

Helsingfors, Finland – Finska eProcurement-tjänstleverantören Cloudia har tecknat ett nytt kundavtal med det danska eldistributionsföretaget Radius för att leverera högkvalitativa lösningar för digital inköps- och kontrakthantering.

 

Radius är Danmarks största elnätsföretag och levererar till cirka en miljon elkunder i Köpenhamnsområdet, Nordsjälland och delar av centrala Själland, med ett nät som sträcker sig över så mycket som 19 000 kilometer. Företaget är för närvarande ett dotterbolag till Ørsted, den danska giganten inom grön energi.

 

Cloudias starka bakgrund inom den offentliga sektorn ses som en fördel

 

Cloudias kundbas inkluderar privata och offentliga kunder. Viktiga framgångsfaktorer som nämns i det vinnande budet inkluderar Cloudias redan starka meritlista som ledande inom den finska upphandlingsmarknaden för offentlig sektor och kända kunder inom energisektorn som Caruna, Fingrid, Helen, Vantaan Energia och Veni Energia.

 

Ett annat starkt säljargument var Cloudias erfarenhet vid upprättandet av ett elektroniskt inköpssystem med det Europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD), ett system som helt uppfyller kraven i EU-direktivet för elektroniska inköp. Elektronisk ESPD-funktionalitet påskyndar inte bara processen utan sänker även kostnaderna, liksom att det breddar upphandlingsnätet för kvalitetsleverantörer.

"Radiusavtalet är en viktig seger för oss", säger Jaana Niukkala, försäljningschef på Cloudia, med ansvar för den europeiska försäljningen. ”Med stöd av denna nya uppgörelse och våra starka befintliga referenser inom energisektorn känner vi oss väl positionerade för att bli en allvarlig framtida utmanare på den danska marknaden inom e-upphandling."

 

"Under det nya partnerskapet kommer Cloudia att tillhandahålla högkvalitativa inköps- och kontrakthanteringslösningar för att assistera Radius i att stärka sina upphandlingar med hjälp av digitala lösningar."