EU-parlamentet röstar för miljarder till fossilgas

Jakop Dalunde. Bild: MP/cision

Idag röstade EU-parlamentet för godkännandet av 55 fossila gasprojekt som man vill att EU ska satsa på de kommande åren, till en kostnad för skattebetalarna på 29 miljarder euro. Projekten ingår i den så kallade listan för projekt av gemensamt intresse (PCI-listan). Den gröna gruppen i EU-parlamentet hade tagit initiativ till en motion om att slopa projekten eftersom man anser att fossil infrastruktur går helt emot EU:s åtaganden enligt Parisavtalet och EU-kommissionens klimatambitioner.

- Flera av de partier som för några veckor sedan röstade för att utlysa klimatnödläge vill nu inte gå från vackra ord till handling. Det är oacceptabelt att skattebetalarnas pengar slösas bort på miljardinvesteringar i fossilgas. Pengarna borde gå till grön energi och hållbar omställning istället, säger Jakop Dalunde (MP).

Flera ledamöter från vänstergruppen, den socialdemokratiska gruppen och även den liberala gruppen stod bakom de gröna i omröstningen. Centerpartiet och Liberalernas ledamöter röstade dock för att fossilgasprojekten borde genom göras.

- Nya satsningar på fossilgas skapar en osäkerhet på marknaden som tränger undan investeringar i förnybar energi. Det är förvånande att Centerpartiet och Liberalerna står bakom ett förslag som allvarligt skadar det gröna näringslivets konkurrenskraft, säger Jakop Dalunde (MP).  Det skriver 

Liberalerna och Centerpartiet har invänt att förslaget skulle innebära att EU-kommissionen då tvingas använda en äldre lista som också innehåller fossilgasprojekt. Det stämmer dock inte. Röstas en PCI-lista ner måste kommissionen presentera en ny lista. Jurister bedömer att det inte finns någon rättslig möjlighet för kommissionen att ensidigt gå tillbaka till den tidigare PCI-listan. Det skriver MP i ett pressmeddelande.