Rejlers projektleder betydande hetvattencentral i Norrköping

Bild: Pxhere

Rejlers har fått uppdraget att projektleda energibolaget E.ON:s byggnation av Norrköpings nya hållbara hetvattencentral. Både E.ON och Norrköpings kommun arbetar målmedvetet med att bidra till ett fossilfritt Sverige och den nya anläggningen är ett led i att nå miljömålen. Rejlers uppdrag omfattar projektledning, från provdrift till övertagande av anläggningen, vilket beräknas ske i början på 2022. 

 

Den nya produktionsanläggningen är en betydande investering för E.ON och ett av bolagets större pågående projekt. Initiativet är även ett led i E.ON:s målsättning för 2025 - att ställa om till en verksamhet med 100 procent förnybar och återvunnen energi. Till skillnad från den nuvarande hetvattencentralen i Norrköping, som är oljeeldad, så kommer den nya att vara fossilfri och eldas med förnybara bränslen som bioolja samt vara förberedd för träpulver. 

- Vi är stolta att vi kan möjliggöra en positiv stadsutveckling i Norrköping genom att ge plats för Inre hamnen samt att vi tar ytterligare ett steg i att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi, säger Malin Hazard, Anläggningschef Produktion på E.ON i Norrköping.

- Vi ser fram emot att fortsätta vårt mycket goda samarbete med E.ON och bistå bolaget och Norrköpings kommun i arbetet med att minska klimatpåverkan och nå miljömålen, säger Mattias Viberg, projektledare på Rejlers.