Domstol godkänner norsk oljeutvinning i Arktis

Hakon Mosvold Larsen NTB/Scanpix/TT: Norge har tack vare intäkter från oljeindustrin världens tredje högsta BNP per capita. Arkivbild

Den norska statens planer för utvidgad oljeexploatering i Arktis har fått grönt ljus av en norsk motsvarighet till hovrätten, Borgarting lagmansrett i Oslo.

Domstolen har avvisat en stämningsansökan mot planerna som motiverades med att fler oljeprojekt i området innebär ett brott mot den norska grundlagen då de kränker norska invånares rätt till en hälsosam miljö.

Domstolen bekräftar därmed ett utslag i lägre instans.

Bakom stämningsansökan, som även hänvisar till att exploateringen strider mot Parisavtalet, står bland annat miljöorganisationen Greenpeace och andra miljöaktivister, som reagerade på de tio oljelicenser i Arktis som delades ut 2015–2016 till bland andra oljebolaget Equinor.

Oljebolag har redan genomfört provborrningar på flera håll i de områden som licenserna avser, utan att hitta några större oljefynd.

Domslutet kan överklagas till Norges högsta domstol.