Tranås Energi AB köper Avance Meterings insamlingsplattform  

Tranås Energi AB köpte, via Avance Meterings ramavtal med Sinfra, i slutet av 2019 Collection Manager-plattformen. Collection Manager är ett mätarfabrikatsoberoende insamlingssystem med stöd för insamling från el, fjärrvärme, vatten och gasmätare. Plattformen hanterar majoriteten av alla levererade mätarlösningar som ingick i den första utrullningen av fjärravlästa mätare i Sverige som utfördes under perioden 2004-2009.

Regeringen beslutade juni 2018 att införa nya funktionskrav för elmätare i Sverige. Kraven ska vara

uppfyllda senast 1 januari 2025. De nya funktionskraven ska främja en tillförlitlig och effektiv elnätsdrift, en ökad integration av till exempel mikroproduktion; samt underlätta för slutkunderna att svara på marknadens prissignaler. Enligt Energimarknadsinspektionen (Ei) är smarta mätare en förutsättning för säker energileverans i framtidens hållbara energisystem. Collection Manager har fullt stöd för flera nya smarta elmätarlösningar som uppfyller de nya kraven.

Avance Meterings insamlingsplattform möjliggör för Tranås Energi att migrera de äldre mätarlösningarna för el, fjärrvärme och vatten och sedan successivt starta med byte till mätare som klarar de nya funktionskraven. På detta sätt förenklas framtida mätarbyten och övergången till de nya lösningarna kan planeras så att skiftet blir så friktionsfritt som möjligt.

En ytterligare fördel ska vara att man kan använda flera olika mätarfabrikat.