Försäljningen av fossiloberoende bilar ökade kraftigt 2019

År 2019 blev elbilens år men färsk statistik från Trafikanalys bjuder även på andra goda nyheter för de fossiloberoende fordonen. Nyregistreringar av biogasbilar ökar kraftigt för första gången på flera år.  

 

​Ett tydligt trendbrott syns i att antalet nya rena elbilar ökar kraftigt, enligt BioDriv Öst. År 2017 och 2018 ökade nyregistreringarna med några tusen bilar jämfört med föregående år medan det 2019 nyregistrerades mer än 8 600 bilar fler än året före. Detta innebär att takten på tillförseln av rena elbilar har mer än fördubblats.

 

Nya mer attraktiva elbilsmodeller, fortsatt utbyggd publik laddinfrastruktur, stöd för både inköp av bil och egen laddstation samt EU:s CO2-krav på nya bilar gör att antalet nya elbilar kommer att öka i allt snabbare takt kommande år, förutspår BioDriv Öst.

 

​När EU för drygt ett år sedan införde nya testmetoden WLTP för utsläpp från nya bilar hamnade många gasbilsmodeller långt bak i kön av alla nya bilmodeller som skulle testas. Många gasbilar har därför inte i praktiken varit tillgängliga för leverans under en stor del av 2019. Trots dessa problem ökade antalet nyregistrerade gasbilar med ungefär 1 500 st jämfört med tidigare år, vilket är ett trendbrott från de senaste tre åren då antalet nyregistreringar legat på ungefär samma nivå.