Solör Bioenergi tar över fjärrvärmen i Horndal

Sten Bergman, CTO Solör Bioenergi AG - Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst - Anders Malmström, VD Bionär Närvärme AB. Bild: Solör Bioenergi.

Solör Bioenergi har förvärvat fjärrvärmen i Horndal i östra Dalarna. Sedan maj 2019 äger bolaget produktionsanläggningen i Horndal och har nu köpt tillhörande fjärrvärmenät av Bionär Närvärme.

Fjärrvärmeanläggningen producerar årligen ca 10 GWh och består av två flispannor på 4,9 MW respektive 2,5 MW samt en oljepanna som används som reserv och vid tillfälliga toppar