Fastighetsbolag gör stor solcellssatsning

Bild: Castellum.

Fastighetsbolaget Castellum planerar att bygga upp mot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader. Satsningen går under namnet ”100 på sol” och kommer enligt fastighetsbolaget att bli en av de största satsningarna på solceller i Norden.

Castellum har som mål att till 2030 bli 100 procent klimatneutrala, för att nå FN:s klimatavtal och de svenska målen om ett fossilfritt Sverige.

Under 2019 har man påbörjat 14 projekt med nya större solcellsanläggningar. Sedan tidigare har bolaget installerat 23 större solcellsanläggningar som genererar ca 1200 MWh, vilket räcker till ca 240 villors årskonsumtion av hushållsel.

– Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Fastigheter är idag en av de största utsläpparna av koldioxid. Därför har vi i branschen ett särskilt ansvar. Solceller är ett effektivt sätt för oss att gå mot en klimatneutral verksamhet, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum i ett pressmeddelande.