Finska metallföretaget använder spillvärme till produktion av råvaror till elbilsbatterier

Bild: Terrafame.

Det finska metallföretaget Terrafame kommer att börja producera processånga genom återvinning av värme från sina vätgasanläggningar. Metoden är menad att kraftigt minska behovet av energi från fossila bränslen genom att återvinna värme från vätgasproduktionsanläggningarna. Bolaget ska tack vare denna lösning öka energiverkningsgraden och genom det minska utsläppen.

Tekniken är sedan länge beprövad på kraftverk, men detta är första gången tekniken används vid en vätgasproduktionsanläggning. Adven i Finland är ansvarig för projektet och tar även hand om driften i framtiden. Projektet mottar investeringsstöd, från Arbets- och näringsministeriet i Finland för den nya tekniken. 

- Vi letar ständigt efter nya sätt att effektivisera energianvändningen och minska koldioxidavtrycket. Det är en signifikant mängd av energi som vi nu kan återvinna, säger Kristian Granit som är ansvarig för raffineringsavdelningen på Terrafames fabrik för batterikemikalier.

- Behovet av att ta tillvara spillvärme från industrin ökar tydligt, berättar Juha Elo, säljchef på Adven i Finland. Målet är att minska utsläpp och på samma gång minska energikostnaderna. Återvunnen energi inom industrier kan både täcka ett växande energibehov på anläggningen men också ersätta befintliga energilösningar, som ofta är beroende av fossila bränslen.

Terrame bygger just nu en av världens största produktionslinjer för tillverkning av batterikemikalier. Vid öppningen av den nya anläggningen 2021, kommer bolagets nuvarande kärnprodukt nickel-koboltsulfid bearbetas ytterligare till nickel- och koboltsulfat som bland annat används i produktionen av elbilsbatterier. Koldioxidavtrycket från Terrafames biolakning är betydligt mindre jämfört med konventionella anrikningsprocesser.