Gas inkapslad i is kan bli ny energikälla

Gashydrat i sediment. Foto: Wusel00/WIkimedia Commons

En studie ledd av universitetet i Southampton har kartlagt flera platser i Europa som innehåller gashydrat - ett förhållandevis rent bränsle som skulle kunna att överbrygga klyftan mellan fossila bränslen och förnybar energi.

Enorma mängder naturgas finns lagrade i isliknande form djupt under havsbotten, nära kanten av kontinentalplattorna.  Detta gashydrat har potentialen att ersätta kol de kommande decennierna - tills det finns tillräcklig förnybar energi för att möta samhällets krav. Det är forskarnas bedömning.

Karteringen genomfördes som en del av ett EU-finansierat projekt, MIGRATE (Marine Gas Hydrates: An Indigenous Resource of Natural Gas for Europe).

Forskningen visar på direkta eller indirekta indikationer på gashydrat utanför Grönland, vid Svalbard, men även så långt söderut som i Svarta havet och östra Medelhavet.

Professor Tim Minshull vid University of Southampton, som lett forskningen, säger:

 – Vi fann att gashydrat är särskilt spritt runt Svalbard, utanför Norge och i Svarta havet, men inskärper att de bara undersökt ett fåtal platser och att det kan finnas mycket kvar att upptäcka.

En framtida utmaning blir dock att konvertera hydratet till gas utan att använda för mycket energi. Forskarna tillägger också att det kan vara bra att hålla koll på var de största hydratkoncentrationerna finns då klimatförändringarna kan bidra till att hydratet smälter och läcker ut metan.