Norsk marknadsledare: "Fel rekommendationer riskerar hämma elbilsboomen i Sverige"

Bild: ZAPTEC.

Prognoser visar att de flesta nya bilar kommer vara eldrivna i Sverige 2030, många svenska branschaktörer hänger inte med i utvecklingen utan ger haltande råd om elbilsladdning som riskerar att hämma elbilsboomen. Det skriver norska ZAPTEC i ett pressmeddelande.

80 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige kommer att vara elbilar och laddhybrider 2030, enligt en ny prognos från branschorganisationen Bil Sweden.  Detta förutsätter är en stark utbyggnad av laddmöjligheter. ZAPTEC, med sin mångåriga erfarenhet av elbilsladdning på den norska marknaden menar att kunskapsnivån om laddning är förhållandevis låg i Sverige.

- Många branschaktörer rekommenderar idag statiska laddlösningar med alldeles för låg effekt. Det finns en uppenbar risk att elbilsboomen i Sverige hämmas för att man låser in sig i gårdagens lösningar, säger Anna-Karin Andersen på ZAPTEC i Sverige och fortsätter:

- Ett intelligent kraftfullt laddsystem som automatiskt kan anpassa laddeffekten mellan 1,4 - 22 kW möjliggör större dynamik i laddningen och laststyrning vilket innebär att fler bilar kan ladda på befintlig elkapacitet i fastigheten och elnätet. Detta är särskilt intressant för flerbostadshus och större fastigheter eftersom de ofta har ett så kallat effektabonemang hos sitt nätbolag. Genom att undvika höga effekttoppar kan de minska sina nätkostnader avsevärt. Dessutom slipper de dyra uppgraderingar av elsystemet framöver.

Även samhället har mycket att vinna på om fler installerade intelligenta laddlösningar.

- I Sverige finns en uppfattning att det krävs stora investeringar i elnäten för att möta ett ökat effektbehov för elbilsladdning, men Norges Vassdrags- og Energidirektorat publicerade nyligen en rapport som visar att Norge kan klara en total elektrifiering av personbilsparken utan att investera i extra nätkapacitet. Förklaringen är just intelligenta laddsystem. Samhällsvinsten beräknas till 11 miljarder kronor. Nu måste vi dra lärdom av Norge och optimera användningen av elnäten innan dyra nätinvesteringar görs.