Härjeåns Nät installerar nya smarta elmätare

Bild: Härjeåns Karaft.

Mätarbytet är ett nationellt projekt där cirka fem miljoner mätare ska bytas ut i svenska hushåll innan 2025 för att uppfylla nya krav från EU och regeringen.

Utrustningen hemma och på jobbet blir allt smartare. Men för att energiförbrukningen ska bli lika smart krävs nya elmätare. Man vill med de nya kraven möta marknadens ökade behov och skapa bättre förutsättningar för konsumenterna att stimuleras till energieffektivisering och smartare användning av el.

Några av kraven på de nya mätarna är att avläsning skall kunna ske med tätare intervall, men mätarna ska också öppna för flexiblare användning av el hos kunderna. Funktionskraven på mätarna möjliggör således för en utvecklad marknad för energitjänster och ska verka för att stärka konsumenterna och stimulera elmarknaden.

Arbetet med mätarbytena påbörjas under 2020 och planeras att vara klart under 2021.