Energias Sverige: "Inte bilarna som är problemet"

Bild: Energigas Sverige.

Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar ska genomföras samt när fossila drivmedel ska ha fasats ut. Något som Energigas Sverige menar är att fokusera på fel åtgärd.

– Vi behöver skarpa åtgärder för att nå en fossilfri transportsektor, men att förbjuda en viss sorts motor är fel väg att gå, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige i ett pressmeddelande.

Svensk fordonsgas består till över 94 procent av förnybar biogas, och är ett av de klimatsmartaste drivmedlen som finns. Ett förbud mot förbränningsmotorer skulle vara kontraproduktivt av flera anledningar, skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande..

I utredningens direktiv framgår att regeringen vill analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar.

– Vi välkomnar initiativet att arbeta för en ökad användning av förnybart i transportsektorn, men tycker det är mycket olyckligt om regeringen fokuserar på förbud mot vissa fordon i stället för att fokusera på hur vi ska ersätta de fossila drivmedlen med förnybara, säger Maria Malmkvist.

I utredningsdirektivet framgår även att de fossila drivmedel som används är främst bensin, dieselbränslen och naturgas, och att dessa har ungefär lika stora växthusgasutsläpp. Men den fordonsgas som tankas i Sverige innehåller i genomsnitt 94 procent biogas, med en klimatnytta på minst 90 procent jämfört med bensin och diesel.

– Att utredningsdirektivet bara förespråkar elektrifiering på personbilssidan, är alldeles för enkelspårigt. För att klara utmaningarna inom transportsektorn, behövs många alternativ. Att stänga ute flera av de förnybara alternativen, till förmån för bara elektrifiering, är som att slänga ut bebisen med badvattnet, säger Maria Malmkvist.

Utredningens kommittédirektiv bygger på punkt 31 i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Sven Hunhammar har utsetts till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast 1 februari 2021.

– Vi hoppas och förutsätter att vi och andra representanter från olika drivmedel får vara med i utredningens expertgrupp, säger Maria Malmkvist.