Dokument avslöjar: lätt driva Ringhals vidare

Foto: Peter Kuiper/Wikimedia Commons

Tvärtemot vad Vattenfall påstår – att det skulle bli för kostsamt att driva Ringhals 1 och 2 vidare – visar ett internt dokument som Dagens industri motsatsen.

Det interna dokumentet, som hemligstämplats, är daterad 2016 och där dras slutsatsen att det inte finns några tekniska eller säkerhetsmässiga hinder för att driva anläggningen i 60 år, alltså fram till 2036. Ringhals 1 kräver bara normala underhållsåtgärder, till exempel ”planerade komponentbyten” och ”enklare punktinsatser”.

Investeringsbehovet bedöms som lågt. ”Investeringsbehovet bedöms som mycket lågt”, står det till och med i rapporten.

Ett argument som brukar anföras för att stänga Ringhals 1 och 2 är att fortsatt drift kräver stora investeringar för att möta nya säkerhetskrav från och med 2021 på oberoende härdkylning, OBH.

Men det stämmer inte enligt rapporten.

”Då Ringhals 1 redan klarar kraven för oberoende härdkylning krävs i princip inga ytterligare investeringar i säkerhetshöjande åtgärder för drift till 2026”, står det i rapporten.