Certifieringarna är redan i full gång för pannoperatörer

Bild: Hifab.

Nu är det knappt ett år kvar till certifieringskravet för pannoperatörer träder i kraft den 1 december 2020. Arbetsmiljöverket bedömer att cirka 12 000 pannoperatörer berörs, men i dagsläget har bara ett par hundra pannoperatörer klarat certifieringen. 

Inför certifieringskravet har Hifab har hjälpt flera kunder genom certifieringsprocessen och ser att certifieringen ökar intresset för att kvalitetssäkra yrkeskunskaperna i branschen. Magnus Pettersen, avdelningschef för Hifab DU-Teknik, är övertygad om att de nya certifieringskraven kommer att ge yrket en ökad status.

– Reaktionerna från kunderna har varit övervägande positiva. På kort sikt har ett par kunder uttryckt oro för att det ska bli svårare att hitta personal. Men de flesta kunder tycker ändå att kraven är rimliga att ställa på personalen. Jag är dessutom övertygad om att detta är rätt väg framåt för att få ökat intresse för yrket och kvalitetssäkra yrkeskunskaperna, säger Magnus Pettersen.

Fakta

Kravet i AFS 2017:3 innebär att alla som arbetar som pannoperatörer ska ha klarat certifieringstentamen senast 1 december 2020. Totalt ska pannoperatören behärska 13 delområden i den nya AFS:en, vilket innebär att man ska svara rätt på minst 50% av frågorna i varje kapitel. Dessutom ska deltagarna ha minst 70% rätt på provfrågorna som helhet.