Siemens bygger vätgasanläggning för att minska utsläpp

Bild: Siemens.

Projektet Zero Emission Hydrogen Turbine Center (ZEHTC) har nu fått alla klartecken på plats för att bygga ett komplett energisystem utan växthusgasutsläpp vid Siemens gasturbinverkstad i Finspång.

Gasturbiner tillsammans med energilager i form av till exempel vätgas är nyckelkomponenter för att göra energisystem mer flexibla och bidra till att öka takten för utbyggnaden av förnybar energi. Gasturbiner har fördelen att de lätt kan ställas om från naturgas till fossilfria bränslen och de fungerar även som balanskraft till förnybara energikällor som sol och vind. Vätgas avger inga koldioxidutsläpp vid förbränning och har en central roll i utvecklingen av förnybara energisystem. Sol, vind och vågkraft är ojämna energikällor och behöver kompletteras med metoder för mellanlagring, och här kan vätgas fungera som effektutjämnare och lagring av överskottsenergi. Det går till så att vatten spjälkas till vätgas och syrgas genom elektrolys och sedan lagras vätgasen. 

Projektet finansieras via Energimyndigheten och programmet ERA-Net Smart Energy System. Siemens Industrial Turbomachinery AB är konsortieledare i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland, Finspångs kommun, AGA Linde, Chalmers och Bologna Universitet. 

Centret ska byggas i anslutning till Siemens testanläggning för gasturbiner i Finspång. Projektet innefattar bland annat elektrolysör, vätgaslagring och batteri, solpaneler, el- och rördragning samt kontrollutrustning som kopplas till den befintliga testanläggningen för gasturbiner i ett mikronät. Vätgasen ska produceras genom att återanvända energi från testkörningarna och från solpaneler. Den kan sedan lagras i väntan på att användas som bränsle vid testkörningar och utvecklingsprov i ett cirkulärt förlopp vilket bidrar till en reducerad användning av naturgas.

Projektet har fått finansiering för tre år. Byggstart är planerad till våren 2020. Anläggningen beräknas stå klar 2021.