Sverige toppar andelen förnybara drivmedel inom EU

Bild: BioDriv Öst.

Sverige har högst andel förnybara drivmedel i Europa, 40 procent att jämföra med 7,6 procent som är det Europeiska genomsnittet, båda enligt den dubbelräkning som man är överens om inom EU.

Potentialen till svensk näringslivsutveckling kopplat till produktion av förnybara drivmedel är mycket god. Biogas från Uppsala, solel från Eskilstuna, biodiesel från Piteå, etanol från Norrköping och vätgas från Sandviken, är några av de exempel som lyfts i en ny film som tagits fram av BioDriv Öst.

"Den största delen av de biodrivmedel som används i Sverige importeras fortfarande och det behöver vi ändra på. Vi är nämligen, i ett globalt perspektiv, ett land rikt på naturresurser som lämpar sig väl för biodrivmedelsproduktion. Därmed finns möjlighet att producera betydligt mer biodrivmedel än vad som görs idag redan. Med närproducerade drivmedel underlättas även spårbarhet och kontroll över miljöpåverkan och social hållbarhet. Dessutom kan intresset för att tanka förnybart öka när det samtidigt blir tydligt att vi gynnar det svenska lantbruket och att det matavfall vi samlar in kommer till nytta. Ett sätt att skapa förutsättningar för produktion av förnybara drivmedel på hemmaplan är att öka efterfrågan". Det skriver BioDriv Öst i ett pressmeddelande,

– Utsläppen från transportsektorn ökar samtidigt som förutsättningarna för att köra fossilfritt aldrig har varit så bra. Det finns inte längre några ursäkter. Vår gemensamma kampanj tar bort myterna som håller tillbaka omställningen, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet.