Flest miljardföretag inom elinstallationer

Arkivbild.

Vid en sammanställning över de 20 största installationsföretagen, sett till omsättning, kunde man se tydliga skillnader mellan hur de olika installationsbranscherna var strukturerade. Vid en närmare titt ser man att det inom elinstallationer finns avsevärt fler mycket stora bolag i toppen jämfört med både ventilationsbranschen och VVS-branschen. Det var Navet Analytics som stod för sammanställningen.

 

Under förra året omsatte de 20 största elinstallationsföretagen tillsammans 20,6 miljarder kronor där de 6 största bolagen hade en omsättning som översteg 1 miljard vardera. De 20 största VVS-installatörerna omsatte tillsammans 15,2 miljarder och när det gäller ventilationsinstallatörerna var den sammanlagda omsättningen för de 20 största 10,6 miljarder. Bland ventilationsinstallatörerna var det tre bolag med en omsättning över 1 miljard medan motsvarande antal bland VVS-installatörerna var två.

 

Studeras istället omsättningen per anställd hos de 20 största företagen var skillnaderna mellan branscherna däremot små. Både el- och ventilationsinstallatörerna hade 2018 en omsättning på ca 2,0 miljoner per anställd. Däremot låg VVS-installatörerna något lägre med 1,8 miljoner. Sammantaget visar sammanställningen att de 20 största installationsföretagens samlade omsättning ökade med 15 procent 2018 medan antalet anställda ökade med 5,8 procent.