Eltel bygger kraftledning i Finland

Bild: Eltel.

Eltel’s Power-verksamhet i Finland har tecknat ett avtal med Fingrid, Finlands stamnätsbolag, om att bygga en 45 km lång 400+110 kV kraftledning i Uleåborg-regionen. Kontraktet är värt cirka 17,5 miljoner euro. Det uppger Eltel i ett pressmeddelande.

Projektet ska  stärka kraftnätet mot östra Finland och Fingrids så kallade Lake Line mellan Lappeenranta and Oulu. Den nya 400+110 kV kraftledningen kommer att förbättra den befintliga ledningens tillförlitlighet, energieffektivitet och kapacitet.

Eltels arbete omfattar en totalentreprenad av den nya kraftledningen samt modifieringar av de befintliga 110 kV, 220 kV och 400 kV ledningarna med cirka 220 master.

Projetktet startar omgående och förväntas vara klart 2022.