Finska Vapo Group bildar nya bolaget Nevel

Bild: Vapo Group.

Det finska bolaget Vapo Group bildar ett nytt företag med fokus på avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar - Nevel. Det nya bolaget är resultatet av en omstrukturering av Vapos energidivision, i linje med koncernens strategi.

Nevel driver mer än 150 energiproduktionsanläggningar och 40 fjärrvärmenät.

Finska Vapo Group bildar ett nytt internationellt företag Nevel med verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Som en del i bildandet av det nya bolaget delas Vapos svenska verksamhet, Neova, i två delar. Nevel ska svara upp mot marknadens behov av avancerade industriella och kommunala infrastrukturlösningar.