Rekordfå emot kärnkraft

Bertil Ericson / TT: Forsmarks kärnkraftverk. Arkivbild.
: Varning för radioaktivitet. Men motståndet minskar. Arkivbild.

Analysgruppen, finansierad av energibranschen och därmed kärnkraftsindustrin, har sedan 1997 årligen mätt svenskarnas inställning till kärnkraft. De senaste åren har en omsvängning skett mot en mer kärnkraftsvänlig opinion. Senaste mätningen, genomförd av Novus, visar att rekordlåga elva procent av de tusen svarande vill avveckla kärnkraften.

Det är väldigt remarkabelt, det har aldrig varit så här lågt tidigare, säger Mattias Lantz, medlem av Analysgruppen.

Pratas allt mer

Samtidigt säger nästan hälften, 43 procent, att de är för att "fortsätta använda kärnkraften och vid behov bygga nya reaktorer".

Kvinnor och unga, som normalt sett är mest kritiska till kärnkraft, bidrar starkt till den mer positiva synen. Klimatfrågan ser Mattias Lantz som avgörande.

Och att vi har politiska partier som alltmer pratar om kärnkraften, säger Mattias Lantz.

Kärnkraft har i klimatdebatten seglat upp som en fossilfri fullgod energikälla, bättre än kol och olja. Men trots det är många fortsatt oroliga för kärnkraftens farligheter. Tre av tio svarar att de någon gång känner oro när de tänker på kärnkraften, där framför allt risken för en olycka väger tyngst, men även avfallshanteringen väcker oro.

Tilltagit ytterligare

Svängningen i opinionen inleddes redan för något år sedan, men har tilltagit ytterligare i år, något som förvånar Mattias Lantz med tanke på det verklighetstrogna, skrämmande tv-dramat "Chernobyl" som många har sett under året. Han påminner om det ökade kärnkraftsmotståndet i spåren av olyckan i japanska Fukushima 2011. Men det då tilltagande motståndet har nu helt försvunnit.