Aidon i avtal med Tekniska Verken - byter ut elmätare

Bild: Tekniska Verken.

Nyligen skrev Tekniska verken under ett avtal med teknik- och tjänsteleverantören Aidon om byte av 95 000 elmätare hos Tekniska verkens kunder.

Syftet med bytet av elmätare är bland annat att trygga en säkrare drift av elnätet och att minska effekttopparna för att klara allt mer förnybar elproduktion och elektrifiering i samhället. I Katrineholm och Linköping är det 18 000 respektive 77 000 elmätare som ska bytas ut.

Tekniska verken har valt ett mätsystem som även kommer att stödja insamling av mätvärden från fjärrvärme- och vattenmätare. Den valda modellen öppnar också upp för samarbete med fler energibolag, som står inför att byta sina elmätare och kostnadseffektivt vill få ut maximalt av digitalisering och teknikutveckling, och som kan ansluta sig till Tekniska verkens lösning.

I Katrineholm planeras utbytet av elmätare påbörjas i maj 2020 och i Linköping i september 2020. Arbetet kommer att vara klart 2023. De gamla mätarna som plockas ned hos kunderna kommer att återvinnas.