Mörbylånga Vattenverk tilldelas innovationspris

Bild: Jens Olsén, Johan Saltin, Joel Ericsson och Peter Asteberg.

Mörbylånga Vattenverk tilldelas det prestigefulla priset Water Reuse Europe Innovation Prize 2019, som delas ut i syfte att belöna projekt som bryter ny mark inom vattenåteranvändning i Europa.

Norconsult hade uppdraget att hitta alternativa vattenkällor på Öland, vilket resulterade i en unik vattenreningsmetod och ett nytt vattenverk i Mörbylånga som kommer att förse invånarna med dricksvatten.

Förutom den innovativa lösningen på vattenrening lyfter juryn fram proaktivt engagemang från intressenter, det politiska och lokala stödet för projektet samt en transparent kommunikation under processens gång. Genom detta övervann man många av de hinder som vanligtvis uppstår under utvecklingsfasen för alternativa dricksvattenlösningar.