Genomgång av utsläppskrav på Matarvattenkonferensen

Filip Öberg från Marklund Solutions vill måla upp en bild av hur de kommande lagkraven för förbränningsanläggningar i de så kallade BAT-slutsatserna ser ut. Foto: Johannes Eklund (Mälarenergi AB)
Företag som sysslar med energiproduktion i form av förbränning omfattas bland annat av BREF-dokumentet för stora förbränningsanläggningar, som innehåller BAT-slutsatser som ställer krav på bästa tillgängliga teknik. Foto: Marklund Solutions AB
En gasanalysator för kväveoxid och svaveldioxid. En stor del av skillnaden mellan de nuvarande lagkraven och de lagkrav som kommer handlar om hur man behöver anpassa sina rutiner kring mätning och provtagning. Foto: Marklund Solutions AB

Matarvattenkonferensen pågick mellan12 till 13 november under årets Energi- & Industridagar. Förutom att ett flertal skadefall presenteras kommer även en rad andra ämnen, som förbehandling, vattenbehandling och filtreringsteknik att tas upp. På temat rökgaskondensat kommer bland annat Filip Öberg från Marklund Solutions att gå igenom aktuella utsläppskrav för förbränningsanläggningar.

Text: Alarik Haglund

Ett av de områden som konsultföretaget Marklund Solutions jobbar med är de lagkrav för utsläpp som finns för företag som sysslar med energiproduktion i form av förbränning. Filip Öberg, som sedan två år tillbaka arbetar som energi- och miljökonsult på Marklund Solutions, beskriver att detta bland annat inkluderar utredningar baserat på BREF-dokumentet för stora förbränningsanläggningar. Detta dokument innehåller så kallade BAT-slutsatser, som publicerades 2017 och ställer krav på bästa tillgängliga teknik. Dessa krav ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna publicerades.

- Vi har gjort ett flertal utredningar och det vi ser är att det är ett komplext område med många delar att hålla koll på, säger Filip Öberg.

Han talar om att han med sitt föredrag vill måla upp en bild av hur de kommande lagkraven ser ut och hur de samverkar med tidigare gällande lagkrav för begränsning av utsläpp till luft och vatten.

- Jag vill bryta ner komplexiteten och ge en bra översikt och några nycklar för hur man kan jobba med de här frågorna för att komma vidare, meddelar Filip Öberg.

 

Mätning och provtagning

Skillnaden när de nya lagkraven kommer handlar enligt Filip Öberg till stor del om hur man behöver anpassa sina rutiner kring mätning och provtagning.

Han berättar att han kommer att beskriva vilka utsläppsparametrar som är aktuella att titta på utifrån både nu gällande förordning och de lagkrav som kommer.

- Jag kommer att jämföra dem med varandra och visa på likheter och skillnader, förklarar Filip Öberg och menar att han kommer att peka ut var man behöver tänka till för att det ska bli rätt.

Bland annat påpekar han att man kommer att behöva inkludera fler parametrar i sitt provprogram och att de provmetoder och den tid då proverna ska tas i vissa fall skiljer sig åt och i andra fall inte.

- Jag kommer också att ta upp att mätning och provtagning beroende på om pannan är i drift under normala förhållanden eller under driftstörningar hanteras olika, tillägger Filip Öberg.