Saskatchewans tillväxtplan förespråkar byggandet av småskaliga kärnkraftverk

För att säkerställa att de småskaliga SMR-reaktorerna är ett alternativ för Saskatchewans kraftförsörjning kommer provinsens regering att samarbeta med kanadensiska provinserna New Brunswick och Ontario när det gäller forskning och utvärdering av SMR-reaktorer som en ny källa för elproduktion i Kanada. Bild: IAEA

Kanadensiska provinsen Saskatchewans tillväxtplan för 2020-2030, presenterades nyligen av provinsens premiärminister Scott Moe.

Tillväxtplanen föreskriver 30 mål fram till år 2030, inklusive viktiga insatser för en befolkning på 1,4 miljoner människor, skapandet av 100 000 nya arbetstillfällen och en exportökning på 50 procent.

- Vår provins har upplevt en oöverträffad tillväxt sedan 2007 och denna plan drar upp riktlinjer för en stark, innovativ ekonomi som kommer att sätta fart på tillväxten under det kommande decenniet, sade Moe.

- Vår regering har alltid hävdat att tillväxt i sig är inte målet. I första hand öppnar tillväxten en möjlighet att investera i en bättre livskvalitet för familjer och samhällen i Saskatchewan."

Trots att all Kanadas nuvarande uranproduktion härstammar från Saskatchewan utnyttjar provinsen för närvarande inte kärnkraften som energikälla. Saskatchewans uranproduktion år 2018 var den näst största i världen för ett enda land enligt World Nuclear Association.

Enligt Canada Energy Regulator produceras cirka 84 procent av provinsens elektricitet med fossila bränslen och resten härstammar från förnybara energikällor, främst från vattenkraft. Större delen av provinsens el produceras av bolaget SaskPower.

Utvecklingen av elproduktion med lägre koldioxidutsläpp kommer i fortsättningen också att vara en del av SaskPowers plan.

Tillväxtplanen föreskriver: - SaskPowers nuvarande uppgift är att minska koldioxidutsläppen med över 40 procent från 2005-års nivåer fram till 2030.

- Detta kommer att innebära en ökning av mängden förnybar el i Saskatchewans produktionsmix upp till så mycket som 50 procent" fram till 2030. Trots det kommer större delen av Saskatchewans elektricitet att produceras med hjälp av fossila bränslen, noteras det för SaskPowers del.

- Inkorporering av kärnkraften genom småskaliga modulära reaktorer (SMR) i Saskatchewans energimix kan däremot öka SaskPowers förmåga att generera upp till 80 procent av provinsens el genom nollutsläppskällor, i kombination med förnybara kraftkällor," noteras det i planen.

SMR- reaktorer är mindre och därmed bättre lämpade för att tillgodose Saskatchewans kraftbehov jämfört med större äldre reaktorer, och kan ersätta åldrande baskraftproduktion i provinsen och leverera en ny GHG-utsläppsfri kraftkälla som drivs av uran från Saskatchewan.

Enligt planen kan den första SMR-reaktorn vara i drift i provinsen i början till mitten av 2030-talet.

Provinsen Ontario är placeringsort för 18 av Kanadas 19 operativa kärnreaktorer, och provinsens kärnkraftskapacitet utgjorde nyckeln till provinsens fullständiga utfasning av koleldad produktion i slutet av 2014.

New Brunswick Energy Solutions Corporation, ett joint venture etablerat av regeringen i New Brunswick och NB Power, operatör av kärnkraftverket Point Lepreau , investerade 10 miljoner kanadensiska dollar 2018 för upprättandet av ett avancerat SMR-forskningskluster i provinsen.

Urantillväxt

Planen föreskriver också en ökning det årliga värdet på Saskatchewans uranförsäljning till 2 miljarder kanadensiska dollar fram till år 2030. För att stödja detta kommer provinsregeringen att samarbeta med den federala regeringen genom att avlägsna hinder för globalt marknadstillträde och utländska investeringsbegränsningar för uran.

Parterna vill också främja tillväxt och hållbarhet i provinsens ekonomi genom innovationer inom gruvdrift, och upplysa om lokal uranutvinning och införa sensorbaserad sortering som ett viktigt teknikområde.

Strategiska metaller utgör också en ny möjlighet för Saskatchewans gruvsektor.

- Saskatchewan har resurser i världsklass och det gäller både litium- och sällsynta jordartselement som utvinns som en del av olje- och uranproduktionen", står det i planen.

Provinsregeringen kommer att påskynda utvecklingen av kostnadseffektiv utvinningsteknik.

Källa: World Nuclear News