Vätgas och nya föreskrifter bland ämnena på Brandfarlig vara 2019

Jan Nählinder är initiativtagare och programansvarig för konferensen Brandfarlig vara. Foto: Informationsbolaget
Konferensen Brandfarlig vara vänder sig till de som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom främst industri, myndigheter eller räddningstjänst. Foto: Informationsbolaget
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer under Brandfarlig vara 2019 att berätta om statusen för de nya föreskrifterna Brandfarlig vätska och Brandfarlig gas. Foto: Johan Eklund/MSB
Världens första solcellsdrivna vätgastankstation, som invigdes i Mariestad i maj 2019, är en av de tankstationer för vätgasbilar som börjar dyka upp i Sverige. Foto: Mariestads kommun

Brandfarlig vara 2019 är en konferens som vänder sig till de som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom antingen industri, myndigheter eller räddningstjänst. Konferensen, som äger rum på Malmö Börshus den 27 till 28 november, gästas i år bland annat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som kommer att berätta om statusen för de nya föreskrifterna Brandfarlig vätska och Brandfarlig gas, och ett tema på årets konferens är vätgas.

Text: Alarik Haglund

Jan Nählinder, som är initiativtagare och programansvarig för konferensen Brandfarlig vara, är i grunden brandingenjör och sedan 2011 verkställande direktör för företaget Process Safety Group, som jobbar med högriskföretag eller företag som hanterar mycket kemiska eller brandfarliga produkter.

Konferensen, som genomförs av Process Safety Group i samarbete med Informationsbolaget, arrangeras i år för sjätte gången.

- Konferensen heter Brandfarlig vara för att det är ett bra namn och alla vet vad det är, men vi har breddat den och även lagt till hantering av brännbart damm. Det finns ett så kallat ATEX-direktiv som gäller både för brandfarliga varor och brännbart damm, så det finns en gemensam nämnare, påpekar Jan Nählinder.

Han tillägger att det överlag finns mycket och komplex lagstiftning som påverkar företag som arbetar inom dessa områden och talar om att konferensen i första hand vänder sig till industrin, räddningstjänst och myndigheter.

Han berättar även att konferensen blandar olika typer av föredrag och försöker få med både sådant som är tekniskt intressant och organisatoriskt intressant.

- Det finns inget annat forum där företag, myndigheter och konsulter kan träffas och få ny input och diskutera frågor av det här slaget, kommenterar Jan Nählinder.

 

Föreskrifter från MSB

Något som Jan Nählinder är mycket glad över är att MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) under alla år kommit till konferensen och berättat om vad de arbetar med och vad som är nytt.

I år berättar han att MSB bland annat kommer att prata om en ny föreskrift om gas, som efter lång väntan snart ska vara färdig att antas.

- Tanken är att den ska börja gälla från årsskiftet, säger Jan Nählinder.

Dessutom tillägger han att MSB även kommer att prata om statusen för en annan föreskrift, som handlar om brandfarlig vätska och som varit under revidering länge.

- Det här är sådant som är intressant för många för att se vart vi är på väg. Det kan till exempel påverka hantering och skyddsåtgärder, menar Jan Nählinder. 

 

Vätgas i nya miljöer

Jan Nählinder talar också om att de i år har fått ett par intressanta föredrag om vätgas till konferensen.

- Vätgas har man hanterat i många år, men det har främst varit inom industrin. Nu börjar det komma helt andra applikationer. Vi börjar se det i bilar och det börjar ta sig i Sverige med nya tankstationer för vätgasbilar. Det kommer in som energibärare till solenergianläggningar. Helt plötsligt börjar vi få vätgas i en omfattning och i miljöer som vi inte är vana vid och då vet vi att det kommer att hända saker, säger Jan Nählinder.

Även om han inte anser att det ska förbjudas för att någonting kan hända understryker han att det gäller att tänka sig för.

Till exempel meddelar han att Tommy Magnusson från Firework kommer för att diskutera användningen av vätgas i bostadsområden.

- Det krävs särskild anpassning för dessa miljöer och de risker det innebär att hantera vätgas bland människor som inte vet någonting om riskerna, påpekar Jan Nählinder.

Han informerar också att Kees van Wingerden från Gexcon, som har varit med och utrett den tankstationsolycka som inträffade i Norge i våras, kommer att hålla ett föredrag.