EMCO AS utsedd till nominerad elmarknadsoperatör - NEMO

Bild: EMCO.

Nyligen tog Energimarknadsinspektionen (Ei) beslut om att utse EMCO AS till nominerad elmarknadsoperatör - NEMO. Beslutet gäller tills vidare. 

I och med beslutet får EMCO fortsatt utföra den gemensamma dagen före- och intradagsmarknadskopplingen i samtliga svenska elområden. EMCO, tidigare Nord Pool, har sedan den 3 december 2015 varit nominerad elmarknadsoperatör för samtliga svenska elområden. Beslutet om utnämningen var i enlighet med Kommissionens förordning, (EU) 2015/1222, tidsbegränsat till en första period på fyra år. I och med beslutet den 31 oktober 2019 gäller nu utnämningen tills vidare. 

Bakgrund

Att Ei tar beslut om att utse nominerade elmarknadsoperatörer beror på regler från EU som trädde i kraft i augusti 2015 – Kommissionens förordning (EU) 2015/1222, även kallad CACM. Syftet med förordningen är att harmonisera dagen före-marknaden och intradagsmarknaden inom EU. Tanken är att detta ska leda till bland annat god konkurrens, ökad transparens och effektiv prissättning på el.