Bravida förvärvar elbolag i Göteborg

Anders Ahlquist, divisionschef Bravida, Anders Olsson, AM Elektriska, Magnus Adamsson, AM Elektriska, Hans Hermansson, regionchef. Bild: Bravida.

Bravida förvärvar AM Elektriska och tar genom förvärvet en starkare position inom elsegmentet i Göteborg. Bolaget har 29 anställda och omsätter drygt 50 miljoner kronor på årsbasis.

AM Elektriska erbjuder installations- och servicetjänster inom elområdet. Företaget har sin etablering på Hisingen i Göteborg och har utvecklat specialkompetens inom renoveringprojekt (ROT). Kunderna är framförallt lokala byggföretag, men företaget arbetar även en del direkt mot bland annat bostadsrättsföreningar.

 

AM Elektriska grundades 1991 i Göteborg av Anders Olsson och Magnus Adamsson, som äger bolaget tillsammans. Företaget kommer till en början att leva vidare som Bravida-avdelning i sina nuvarande lokaler på Hisingen. 

 

Bravida tillträder som ägare den 2 december 2019.