Malmö stad vill samarbeta med näringslivet för mer solceller

Bild: Malmö Stad.

I Malmö finns det många och stora industritak som passar bra för solceller. Få av taken är idag belagda med solceller. Det vill kommunledningen ändra på genom att skapa ett i första hand majoritetsägt kommunalt bolag som ska investera i solceller på industritak.

Malmö stad ska år 2030 vara försörjd med enbart förnybar energi, alltså energi som kommer från förnybara källor som vind, sol och vatten. I utredningar (se länkat material) har det visat sig att Malmö har hög potential för produktion av solenergi.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö vill nu se förslag på hur ett bolag som installerar, finansierar och driver solcellsansläggningar på privata fastighetsägares industritak ska struktureras, ägas och finansieras. Bolaget ska i första hand vara majoritetsägt av staden. Delägare kan vara energibolag och investerare. Alternativ för bolagets strukturer, finansiering och upplägg ska presenteras under första kvartalet 2020 för vidare inriktning. Slutgiltigt förslag ska lämnas för beslut senare under 2020.

I första hand riktar sig bolaget mot industrifastigheter med stora platta tak. Installeringen av solcellerna blir då enkel, snabb och billig samt att storleken på taken ger stor effekt per installering.

Ett viktigt mål med bolaget är att få till miljövänliga investeringar och ta konkreta kliv framåt som både klimatet och inblandade parter tjänar på. Malmös kommunledning vill se ett närmre samarbete med det lokala näringslivet som kan vara med och producera och använda grön el och på det viset minska klimatpåverkan.

På sikt hoppas kommunledningen att bolaget även ska kunna bidra till att kommunens egna byggnader får solceller på taken.

– Med det här bolaget vill vi göra det lätt för det lokala näringslivet att säga ja till grön el. Bolaget ska göra långsiktigt bra investeringar som kombinerar affärsnytta och klimatnytta för alla inblandade, säger Simon Chrisander (L), ordförande i miljönämnden.