Elpriset sjönk under september månad

Fredrik Sandberg/TT: Priset på elbörsen indikerar dyrare elvintrar om några år.

Enligt en sammanfattning som Energimyndigheten har gjort sjönk elpriset under september månad jämför med månaden innan, vilket inte är så vanligt under denna period. Medelspotpriset för SE3 sjönk med drygt sex procent under september månad till 37 öre/kWh jämfört med månaden innan. 

Ökade nivåer i vattenmagasinen

Magasinnivåerna i Sverige och Norge har ökat under de senaste veckorna och ligger nu kring eller över normala nivåer för årstiden. I Sverige var magasinsnivån 80,8 procent under vecka 39 vilket kan jämföras med en medelnivå på 77,1 procent (perioden 1996–2018). I Norge var fyllningsgraden 82,3 procent i nivå med medianvärdet 82,9 procent (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad ökade i augusti

För en lägenhetskund i SE3 steg det rörliga elpriset under augusti till 63 öre/kWh medan det för en kund i villa med elvärme hamnade på 49 öre/kWh. Dessa två avtal har ändå sjunkit kraftigt sedan årsskiftet med 24 respektive 28 procent.

Rekordstor nettoexport av el hittills under 2019

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 2,5 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var samtidigt i genomsnitt 2,3 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen för perioden. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 19,5 TWh vilket är drygt 2 TWh mer är rekordåret 2015.