Solenergianläggning invigs på Ramsvik Stugby & Camping i Bohuslän

Foto: Staffan Paulsson.

Snart blir Ramsvik Stugby & Camping, strax norr om bohuslänska Smögen, självförsörjande med grön solenergi, när de inviger sin nya solcellsanläggning som årligen ska generera 230 000 kWh.

Anläggningen, som har installerats av leverantören Apptek, drar nytta av stora delar av campingstugornas tak, och består av 86 sammankopplade ytor med totalt 618 solpaneler. De 230 000 kWh som ska genereras årligen motsvarar 15 villors årsförbrukning, och skulle också kunna driva en elbil 36 varv runt jorden. Förutom de synliga solcellerna på taken kompletteras de med så kallade ”invertrar”, som omvandlar solenergin till växelström som används i den dagliga verksamheten. Varje enskild solcellspanel övervakas och styrs också hela tiden av optimerare i syfte att ge maximal säkerhet på anläggningen.

- All produktionsdata går ut både till oss och till Energimyndigheten, som i sin tur ställer ut elcertifikat till oss för all grön, klimatsmart energiproduktion. Den solenergi som tillverkas konsumeras i första hand på campingen, men så fort det kommer ett överskott matas strömmen ut på elnätet och säljs. Nattetid köper vi förstås energi från det vanliga elnätet, men totalt sett över året räknar vi med att bli självförsörjande, säger Torbjörn Backlund.

Turistrådet Västsverige positivt

Att hållbarhet och miljötänk är mer aktuellt än någonsin inom besöksnäringen bekräftas av Turistrådet Västsveriges VD Fredrik Lindén.

- Ramsvik Stugby & Camping är helt rätt på det här. Det är viktigt att våga gå i bräschen och verkligen göra slag i sak och ställa om till miljövänligare alternativ när det gäller energiförsörjningen. Jag hoppas och tror att fler besöksnäringsföretag, både i vår region och i resten av Sverige, inspireras av detta initiativ.

Förutom solcellerna har man också under sommaren installerat tre laddstolpar för elbilar.