Neste och Lufthansa i samarbete för mer förnybart flygbränsle

Bild: Lufthansa.

Neste och Lufthansa förstärker sitt samarbete kring utvecklingen av förnybara lösningar för luftfart. Som en del av samarbetet kommer Lufthansa att använda Nestes förnybara flygbränsle blandat med fossilt flygbränsle under flygningar som avgår från Frankfurt. Den första satsen förnybart flygbränsle levererades tidigare i år. 

Samarbetet startade redan 2011, när Lufthansa framgångsrikt testade Nestes förnybara flygbränsle under sammanlagt 1187 flygningar mellan Frankfurt och Hamburg. Lufthansa var det första flygbolaget som testade alternativt bränsle under reguljära flygningar i ungefär 6 månader som ett försök inom ramen för samarbetsprojektet ”BurnFair”.