Även kortlivade solpaneler kan vara ekonomiska

Ny forskning visar att det kan vara ekonomiskt att byta ut solpaneler efter bara 10 eller 15 år om man behåller befintliga fästen och elsystem. Foto: Massachusetts Institute of Technology

En ny forskningsstudie visar att nya typer av solceller och solpaneler inte nödvändigtvis behöver hålla i 25 till 30 år för att vara ekonomiska på dagens marknad.

Amerikanska forskare från bland annat Massachusetts Institute of Technology har i en ny forskningsstudie kommit fram till att solpaneler med en så kort livslängd som 10 år kan vara ekonomiskt meningsfulla, även i storskaliga anläggningar, vilket öppnar dörren för lovande ny solcellsteknik som tidigare inte ansetts hålla tillräckligt länge.

- När man pratar med folk i solelbranschen säger de att alla nya solpaneler måste hålla i 25 år. Om någon utvecklar en ny teknik med en livslängd på 10 år kommer ingen att titta på den. Det anses vara allmänt känt inom branschen och det är ganska förlamande, säger Joel Jean, som är vd för företaget Swift Solar och en av forskarna bakom den nya studien.

Han tillägger att det är ett stort hinder eftersom det tar lång tid att bevisa en livslängd på 25 år och att lovande ny teknik därför fått stå till sidan medan traditionell kiselteknik dominerat den kommersiella solcellsmarknaden. Enligt den nya forskningen behöver det emellertid inte vara på det viset.

Joel Jean påpekar att det är viktigt att komma ihåg att det i slutändan inte är priset på solpanelerna som folk bryr sig om utan priset per kilowattimme som levereras under systemets livstid, vilket inkluderar kostnaderna för solpaneler, växelriktare, fästen, ledningar, installationsarbete, tillstånd, nätanslutning och andra systemkomponenter såväl som underhåll.

En anledning till att solelbranschens ekonomi ser annorlunda ut idag än förut är att priset på solpaneler har sjunkit så lågt att de övriga kostnaderna överstiger kostnaden för panelerna. Så länge nya solpaneler är kompatibla med befintliga fästen och elsystem betyder det att det kan vara ekonomiskt meningsfullt att byta ut gamla paneler mot nya, bättre paneler medan resten av systemet återanvänds.

- Med några förbehåll vad gäller finansiering kan man, eftersom de nya panelerna blir allt bättre, i teorin nå en konkurrenskraftig kostnad med en så kort livslängd som 15 eller till och med 10 år, säger Joel Jean.