SaltX pilotanläggning i Berlin visar på goda resultat

Bild: SaltX.

SaltX Technologys pilotanläggning, som tidigare i år togs i drift på Vattenfalls anläggning i Berlin, baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. 

Det unika energilagret har testats och analyserats. Slutsatsen är att det nanocoatade saltmaterialet och den tillämpade processen kan användas vid storskalig energilagring med hög verkningsgrad. Vidare har processen för laddning (dehydrering) och urladdning (hydrering) av den termokemiska energin i NCS materialet fungerat och repeterats. Nästa steg är att optimera processen för att öka verkningsgraden och fastställa en kommersiell design av energilagringskonceptet. 

- När jag träffade SaltX första gången 2017 insåg jag vilken potential bolagets teknik har. Resultaten från pilotprojektet bekräftar denna potential och jag tror att nanocoatat salt kommer att fylla en viktig roll i morgondagens hållbara energisystem. Tyskland saknar idag flexibilitet och behöver energilagring, säger Markus Witt, VP Asset Management Business Area Heat, Vattenfall Wärme Berlin AG.

Målet med projektet var att verifiera och demonstrera det nanocoatade (NCS) saltmaterialets funktionalitet i en större pilotanläggning om 10MWh. Anläggningen har varit i drift sedan april 2019 på Vattenfalls anläggning i Berlin. 

Testerna i piloten visar följande data:

Energieffektivitet
72% till 85% i energieffektivitet (el till värme). Den teoretiska maxeffektiviteten är 92%.

Funktion
Hydrering (urladdning) av NCS materialet visade mycket goda resultat. Urladdningen gick att göra med hög precision och kontroll. 
Laddning (Dehydrering) av materialet har fungerat väl, dock har inte projektets mål om verkningsgrad uppfyllts på grund av feldemonisering av värmeväxlarytor. 

Material
Saltmaterialets nanocoating fungerade enligt plan och förhindrade partiklarna att agglomerera (klumpa ihop sig). Den kemiska energidensiteten uppmättes till ca 500 kWh/ton (exklusive sensibel energi). Det går även att lagra ca 100 kWh/ton sensibel energi i materialet.