Solør Bioenergi Varme har förvärvat Odal Biovärme

Bild: Solør Bioenergi.

Det står nu klart att norska Solør Bioenergi Varme AS , som är en del av Solör Bioenergy Group, förvärvar Odal Biovarme AS. I och med förvärvet växer nu bolaget med fler biovärmeanläggningar.

De tre värmeanläggningarna, som är en del av övertagandet, finns i Nord-Odal kommun, beläget omkring 9 mil nordöst om Oslo.

Odal Biovarme AS har en total energiförsörjning på cirka 2,5 GWh/år och förser både offentliga och privata kunder med energi producerad av träpellets. Solör Bioenergi Varme AS kommer fortsätta leverera energi med samma höga leveranssäkerhet och kvalitet.

Nord-Odal kommun är den största kunden, där Odal Biovarme AS försörjer flera av kommunens byggnader med förnybar värme.