MittNät växer - sju stadsnät blir nio

Från vänster: Mikael Johansson, ordf. Kils stadsnät, Jonas Persson, vd MittNät, Mattias Lundström, vd Kils stadsnät, Annelie Pettersson, vd Årjängs nät. Foto: Richard Hall.

Samverkansbolaget MittNät växer. Det kommunala samarbetet för att främja fiberutbyggnaden har visat sig vara framgångsrikt. Nu tillkommer även Kil och Årjäng.

De kommunala stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro och Åmål får nu två nya medlemmar i MittNät då Kils och Årjängs stadsnät ansluter sig. Kil är först ut att kopplas på i början av 2020 och senare under året ska även Årjäng vara igång. Samarbetet som MittNät står för är ett av ytterst få i landet, och att bolaget växer som det gör hör inte heller till vanligheterna.

- Jag tror att nyckeln till framgången är att vi hjälps åt där vi behöver hjälpas åt, exempelvis när vi tecknar avtal med tjänsteleverantörer, men låter varje nät få stå på egna ben och ha sina egna kunder ute i kommunerna. På så vis håller vi oss alltid lokala vilket vi menar är jätteviktigt, säger Elin Bertilsson.

Stadsnätens roll i fiber-Sverige: ”Ovärderligt”

MittNät bidrar starkt till att Sverige ska nå de bredbandsmål som är högt satta. Elin Bertilsson är övertygad om att de kommunala stadsnäten utgör en central roll i utvecklingen.

- Ingen skugga ska falla över privata aktörer, men av förklarliga skäl väljer de ofta att ansluta där det är som mest fördelaktigt. Tyvärr hamnar ofta landsbygden utanför då, vilket självklart är en jätteutmaning för alla aktörer som bygger fiber. Utan de kommunala stadsnäten hade det blivit väldigt svårt att nå målen tror jag, just för att vårt land består av så mycket landsbygd. Där är det samarbete som MittNät fått fram ovärderligt för mindre kommuner som exempelvis Munkfors och Vansbro.

MittNäts styrelse, dess medlemmar samt kommunstyrelser sammanträdde under onsdagen. Då valdes Kils stadsnät AB och Årjängs nät AB in i samverkansbolaget.