Undersökning: Tidspress bidrar till stressig arbetsmiljö i åkeribranschen

Foto: Scania

Mer än en tredjedel av landets yrkesverksamma inom åkeribranschen känner sig stressade under en normal arbetsdag. Det framgår av en undersökning som Länsförsäkringar gjort.

Enligt undersökningarna känner sig ägarna till åkerierna betydligt mer stressade än förarna. Kör- och vilotider, hög arbetsbelastning eller tidspress är några av de orsaker som uppges vara anledningen till stress.

– Pauser för både återhämtning och rörelse är viktiga för hälsan. Flera verksamma i branschen menar att det är just dessa kör- och viloscheman som bidrar till mer stress. För att de lagstadgade vilopauserna ska ge ny energi och återhämtning är det viktigt att tiden för körning, mat, vila och rörelse summeras till total arbetstid, inte mer. Arbetsgivaren kan behöva vara tydlig med detta. Det är så mycket mer värt än att stå där sedan med en medarbetare som utvecklat ohälsa på grund av stressiga arbetsförhållanden, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Trafikmiljön för förarna, i synnerhet i de större städerna, lyfts också som en bidragande orsak till stress.

– I städerna finns det ofta avsatta platser där åkarna ska kunna lassa och lossa sitt gods, men dessa är ofta upptagna av personbilar som använder ytorna till olovlig parkering. Beräknad tidsåtgång för en leverans eller upphämtning är ofta kort och många gånger räcker det med ett vägarbete eller att lastplatserna inte finns tillgängliga för att dessa tider ska överskridas, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

Ägarna till åkerierna känner sig stressade i större utsträckning än förarna. 51 procent av åkeriägarna uppger att de känner sig stressande under en arbetsdag medan endast 21 procent av förarna uppger samma sak. Det skiljer sig även beroende på om de varit verksamma i branschen kort eller lång tid; det är fler bland de som jobbat länge inom åkeribranschen som känner sig stressade än bland de som varit i branschen kortare tid.

– Det är intressant att svaren om hur stressad man är skiljer sig mellan förare och ägare. Det kan bero på att tre av fyra åkeriägare i undersökningen också kör sina lastbilar själva samtidigt som man sköter företaget och att de ser helhetsbilden med ekonomin inräknad på ett annat sätt än vad förarna gör. 41 procent av åkeriägarna uppger att det förekommer att de känner sig pressade till att köra fler timmar än tillåtet medan endast 25 procent av förarna svarar att de kan känna sig pressade till det. Även det kan bero att man som ägare är mer angelägen om att hinna så mycket som möjligt under ett arbetspass, säger Anders Wallstenius.