Norconsult bidrog till färdigställandet av Sobacken

Foto: Borås Energi & Miljö.

Nyligen invigdes Energi- och Miljöcenter i Borås, med ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk. Under arbetet med färdigställandet bidrog Norconsult med kompetens inom process, biogas och miljö.

Norconsult har arbetat med Sobackens avloppsreningsverk och biogasanläggning sedan starten år 2015, och har tagit fram förfrågningsunderlag, stöttat beställaren under anbudstid och utvärdering samt anlitats som projektledare under hela entreprenadtiden. I maj 2018 driftsattes avloppsreningsverket, och kommer att gå i kommersiell drift under 2019.

Den officiella invigningen av Sobacken gästades av inte mindre än två ministrar: Anders Ygeman, energi- & digitaliseringsminister, och Jennie Nilsson, landsbygdsminister.