Stockholm Exergi och SBC i samarbete

Bild: Stockholm Exergi.

Stockholm Exergi har inlett ett samarbete med Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) – ett av Sveriges största förvaltningsbolag för bostadsrättsföreningar. Genom det nya avtalet ska SBC bredda sitt erbjudande och därmed kunna erbjuda sina kunder i Stockholm energitjänster från Stockholm Exergi. 

– De stora vinnarna på samarbetet är de som bor i bostadsrättsföreningar som SBC förvaltar. SBC är ett komplett förvaltningsbolag och vill förstärka erbjudandet för att deras kunder vill få hjälp med de viktiga energifrågorna. Med hjälp av oss kan de använda energin smart och på ett hållbart sätt. Nu kan de få en helhetslösning för energifrågorna direkt från sin förvaltare, säger Maria Söderberg, chef för Tjänster på Stockholm Exergi.

Samarbetet omfattar de SBC-kunder som är fjärrvärmekunder hos Stockholm Exergi, som kommer att vara en samarbetspartner avseende energitjänster för SBC och ge rådgivning åt bostadsrättsföreningarna. Dessutom kommer Stockholm Exergi att utbilda SBC:s förvaltare, fastighetsskötare och drifttekniker i energifrågor. För SBC är avtalet ett sätt att bredda sitt helhetserbjudande.

– Vi har ett stort ansvar för de kunder som ger oss i uppdrag att förvalta deras fastigheter. Vi vill ta ett helhetsansvar, så det är väldigt viktigt att kunna erbjuda även energitjänster, både proaktivt och när någonting akut dyker upp. Eftersom de allra flesta av dem redan idag har fjärrvärme från Stockholm Exergi tycker vi att vi har hittat en naturlig partner, säger Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC.