Ny pelletspanna ger fossilfri fjärrvärme i Odensbacken

Bild: Solör Bioenergi.

Nu står en helt ny pelletspanna på plats i fjärrvärmeanläggningen hos Solör Bioenergi Fjärrvärme AB i Odensbacken. Anläggningen, som bland annat förser Örebro Kommun och Örebrobostäder med värme, blir i och med den nya pannan i stort sett helt koldioxidneutral.

Fjärrvärmeanläggningen i Odensbacken förser idag villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter med värme. Bland de största kunderna finns Örebrobostäder, Örebro Kommun och Svelandstrafiken AB. Produktionen omfattar cirka 6 GWh per år och består främst av eldning av biobränslen i form av pellets, spån och flis.

En del av produktionen kommer även från solenergi genom de solfångare som är installerade intill anläggningen. Produktionen har tidigare haft en viss eldning med olja vid toppar. Vid de tillfälliga topparna har RME varit bränslet, som är en typ av biodiesel. I och med att ytterligare en pelletspanna har installerats kommer den planerade eldningen av olja vara obefintlig.

- Det är ett stort steg att ersätta oljeeldning med förbränning av träpellets, även om detta har varit en väldigt liten del av vår produktion tidigare. Tack vare installationen av den nya pelletspannan kommer den koldioxid som släpps ut inte ge extra nettotillskott av växthusgaser till atmosfären och påverkar därför inte jordens ändliga resurser, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Den nya pelletspannan, som kompletterar den tidigare pannan, har en effekt på 350 KWh.

- Vi hoppas att fler kunder vill ansluta sig och att vi tillsammans därmed minskar svenska hushålls förbrukning av fossilenergi. Ett steg i rätt riktning till att nå både nationella och EU:s klimatmål, säger Nicklas.