Ny tillförordnad VD för VB Energi och VB Elnät

Bild: VB Energi.

Styrelserna i VB Energi och VB Elnät beslutade den 30 augusti att utse Christer Johansson som tillförordnad VD för respektive bolag under perioden 1 september 2019 till och med 29 februari 2020.

– Vi fortsätter att bedriva och utveckla verksamheten enligt fastställda handlingsplaner och uppsatta mål, säger Christer Johansson., tillförordnad VD för VB Energi och VB Elnät