Gasledningen på Scheelegatan ersätts

Bild: Gasnätet Stockholm.

Gasledningen på Scheelegatan från år 1888 har grävts fram och ska ersättas med en ny för nästkommande 100 år.

När Gasnätet Stockholm i veckan moderniserar gasnätet på Scheelegatan går en 131-årig trotjänare i pension. Ledningen byggdes redan år 1888, en tid då hästkärror dominerade gatubilden snarare än elsparkcyklar. Den nyrenoverade gasledningen beräknas tjänstgöra i minst 100 år till och ge stockholmarna möjligheter att laga mat, värma fastigheter, grilla och sitta och mysa under infravärme.

Arbetet startade tisdagen den 10 september och görs samtidigt som Stockholm stad asfalterar om Scheelegatan. Genom att samköra projekten hoppas Gasnätet att det underlättar för både boende och förbipasserande.

-Det blir ett större projekt, men tack vare samarbetet med staden slipper vi spärra av två gånger och det tror jag alla ser positivt på. Gasledningar har lång livslängd, men 131 år är en lång tid och nu är det dags att modernisera sträckningen. Vi räknar med att den nya ledningen kommer betjäna boende, affärsidkare och restauranger i minst 100 år till, säger Johan Skansing, chef för drift och underhåll på Gasnätet Stockholm.

 

Skjuter in nya plaströr igenom gamla stålrör.

Den nya ledningen förläggs genom så kallad ”relining”, vilket i praktiken betyder att man skjuter in nya plastledningar inuti de gamla gjutjärnsledningarna som får fungera som ett skyddande skal.

-Relining är en smart metod, vi behöver bara gräva upp små gropar istället för att gräva upp hela gatan. Det är både mer kostnadseffektivt och bättre sett till framkomligheten för boende och förbipasserande, säger Johan Skansing, chef för drift och underhåll på Gasnätet Stockholm.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober. För mer information, vänligen besök: www.gasnatetstockholm.se/pågående-arbeten

 

 

Gasfakta

 • Drygt två tredjedelar av gasen i gasnätet är förnybar biogas och ingår i det naturliga kretsloppet. När biogas ersätter fossila bränslen i transporter minskar utsläppen av koldioxid med nästan 100 procent.
 • Det är sällsynt med avbrott i gasdistributionen och gas fungerar precis som elektricitet felfritt så länge du använder godkänd utrustning installerade av auktoriserade installatörer.
 • Om det skulle bli ett strömavbrott så fungerar gasen ändå i de allra flesta hus. Vissa gasspisar har en elektrisk tändning – då får man använda en tändare eller tändsticka för att få fyr.
 • Det blir allt mer populärt att konvertera sin gamla kakelugn eller öppna spis till gas. Tänd och släck elden med ett knapptryck samtidigt som man slippar rök, sot och ved.
 • Gasnätet är cirka 54 mil långt och sträcker sig från Stockholm till Solna och Sundbyberg. 

Gasnätet Stockholm distribuerar gas till:

 • Ca 57 000 lägenheter med gasspis
 • Ca 800 restaurangkök
 • Ca 65 flerfamiljshus med gasvärme
 • Ca 120 småhus med gasvärme
 • 20 industrier
 • 5 tankstationer
 • 3 bussdepåer