Reaktoreffekten sjunker vid Ringhals 2 inför avställningen

Arkivbild.

Nyligen meddelade Ringhals 2 att en så kallad coast down inleds. Kärnkraftverket ställs av för gott den 30 december, efter 44 år i samhällets tjänst.

Coast down innebär att reaktoreffekten kommer sjunka i takt med att energin i bränslet minskar. I marknadsmeddelandet anges att den slutliga avställningen sker måndagen den 30 december, när Ringhals 2 kopplas från elnätet. Detta enligt överenskommelse mellan Ringhals och SSM för att drifttillståndet ”kallt avställd reaktor” ska nås den 31 december.

Ringhals 2 kommer från 1 januari 2020 befinna sig i så kallad avställningsdrift. Det är den fas i avvecklingen när reaktor och anläggning töms på kärnbränsle. Bränslet förvaras i befintliga bränslebassänger för att kallna under cirka ett år, innan transport sker till SKB:s anläggningar för använt kärnbränsle på Clab i Oskarshamn.

Först vid halvårsskiftet 2022 kommer nedmonteringen av system och komponenter att börja.