Swedac ställer nya krav på landets elmätare

Framtidens elmätare måste kunna mäta både konsumtion och produktion av energi.

Framtidens elmätare ska inte bara kunna mäta hur mycket el som förbrukas i ett hushåll, utan också tala om hur mycket el som produceras. Det nya kravet på att kunna mäta hur mycket energi som levereras till elnätet är den viktigaste effekten av den ändrade föreskriften inom mätning av överförd el som Swedac nu publicerar.

– Den som producerar energi ska kunna känna sig säker på att få rätt ersättning. Att elmätare framöver måste kunna mäta den leveransen på ett korrekt sätt är en liten men viktig pusselbit i omställningen till ett mer hållbart energisystem, säger Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik på Swedac.

Allt fler hushåll installerar solpaneler. Panelerna gör att många bostäder i dag inte bara konsumerar energi utan också producerar ett överskott av el. Överflödet levereras till elnätet och på så sätt har många privatpersoner blivit mikroproducenter av el. Utvecklingen ställer nya krav på funktionen hos elmätare. Mätarna som från början var konstruerade för att kunna mäta konsumtion av energi måste också kunna registrera produktion. Det ska den nya föreskriften från Swedac säkerställa.

– Att enskilda hushåll är mikroproducenter av el är väldigt positivt ur ett samhällsperspektiv. Nu behöver tekniken bli bättre på att stötta den omvandlingen. Framöver måste elmätare kunna registrera med samma noggrannhet oavsett åt vilket håll energin flyter, säger Mikael Schmidt.

Swedacs uppdaterade föreskrift om överförd el träder i kraft 1 oktober 2019. Den berör alla de omkring 5,5 miljoner elmätare som finns installerade i Sverige. Samtliga elmätare ska klara de nya kraven senast 2025.